Skip to product information
1 of 4

Vietnamese Fermented Beef Stick

Vietnamese Fermented Beef Stick

Regular price $12.99
Regular price Sale price $12.99
Sale Sold out

Vietnamese Fermented Beef Single Stick

Vietnamese fermented beef, known as "Nem Chua," is a traditional delicacy made from finely minced beef combined with garlic, chili, and seasonings. This mixture is wrapped tightly in banana leaves and left to ferment for several days. The fermentation process imparts a tangy, slightly sour flavor and a unique, tender texture to the beef. Nem Chua is often enjoyed as a snack or appetizer, commonly served with fresh herbs, garlic, and chili, providing a delightful combination of flavors and a subtle, spicy kick.

Ingredients of Nem Chua:

1. Beef: Fresh, finely minced beef.

2. Garlic: Finely chopped garlic.

3. Chili: Fresh chili, finely chopped, adjusted to taste.

4. Sugar: Adds a slight sweetness.

5. Salt: Essential for fermentation and preservation.

6.Pepper: Adds a spicy flavor.

7.Other spices: May include tapioca starch or flour, pepper, and other spices.

Preservation of Nem Chua:


1. Before Fermentation:

  Nem that has not yet fermented should be kept in a clean, well-ventilated area.

   Avoid direct sunlight and high temperatures.

2. After Fermentation:

  After fermentation, nem chua should be stored in the refrigerator to maintain its freshness.

  It can be kept for 1-2 weeks if properly stored in the fridge.

  For extended storage, nem can be kept in the freezer, but it should be tightly wrapped to prevent loss of flavor.

Notes:

 Before consumption, check if the nem has any signs of spoilage such as strange odors or color changes.

  • It is best to consume nem chua as soon as possible to enjoy its optimal flavor.

Nem Chua

Nem chua là một đặc sản truyền thống của Việt Nam, được làm từ thịt bò xay nhuyễn kết hợp với tỏi, ớt và các gia vị. Hỗn hợp này được gói chặt trong lá chuối và để lên men trong vài ngày. Quá trình lên men tạo ra hương vị chua nhẹ và độc đáo cùng với kết cấu thịt mềm mại. Nem chua thường được thưởng thức như một món ăn nhẹ hoặc khai vị, thường được phục vụ cùng với rau thơm, tỏi và ớt, mang lại sự kết hợp hài hòa giữa các hương vị và một chút cay nồng.

Thành phần của nem chua:


1. Thịt bò: Thịt bò tươi, xay nhuyễn.

2. Tỏi: Tỏi băm nhuyễn.

3. Ớt: Ớt tươi băm nhỏ, có thể điều chỉnh theo khẩu vị.

4. Đường: Tạo vị ngọt nhẹ.

5. Muối: Gia vị cần thiết để lên men và bảo quản.

6.Tiêu: Thêm hương vị cay nồng.

7.Gia vị khác: Có thể bao gồm bột năng hoặc bột mì, tiêu, và các gia vị khác .

Cách bảo quản nem chua:

 

1. Trước khi lên men:

   - Nem chưa lên men nên được giữ trong điều kiện sạch sẽ và thoáng mát.

   - Tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao.

2. Sau khi lên men:

   - Sau khi lên men, nem chua cần được bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để duy trì độ tươi ngon.

   - Nem có thể giữ được từ 1-2 tuần nếu bảo quản đúng cách trong tủ lạnh.

   - Nếu muốn kéo dài thời gian sử dụng, có thể bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh, nhưng cần gói kín để tránh mất mùi vị.

Lưu ý:

- Trước khi ăn, nên kiểm tra xem nem có dấu hiệu bị hư hỏng như mùi lạ, màu sắc thay đổi hay không.

- Nên sử dụng trong thời gian sớm nhất để thưởng thức hương vị tốt nhất của nem chua.

View full details